Пълното разнообразие от артикули ще откриете в нашите магазини във Варна и Шумен.

Общи Условия

Общи условия за онлайн магазин www.blissintimates.bg на фирма БЛИСС 1 ЕООД

1. Обща информация

Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между БЛИСС 1 ЕООД, гр.Варна, ул.Битоля, но.1, ЕИК BG205950115, тел.: 00359 898 22 33 22, имейл: office@blissintimates.bg, наричано по-долу „Търговец“, и потребителите, наричани по-долу „Клиент“, на онлайн магазина, намиращ се на уебсайта www.blissintimates.bg.

2. Определения

За целите на тези общи условия, термините имат следното значение:

     „Онлайн магазин“ е електронен магазин, който се намира на уебсайта www.blissintimates.bg и чрез който Търговецът предлага своите стоки и услуги на Клиентите.

     „Клиент“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва онлайн магазина за покупка на стоки или услуги.

     „Стока“ е всеки движим предмет, който Търговецът предлага за продажба в онлайн магазина.

     „Услуга“ е всяко действие, което Търговецът предлага за извършване в онлайн магазина.

3. Предмет на договора

Търговецът предлага на Клиентите си стоки и услуги, които могат да бъдат закупени чрез онлайн магазина.

4. Цени и плащане

Цените на стоките и услугите посочени в онлайн магазина са в български лева с включено ДДС.

Плащането на стоките и услугите може да се извърши по следните начини:

     чрез заплащане на куриера при доставка;

     чрез плащане в някой от фирмените магазини;

     чрез кредитна или дебитна карта.

5. Доставка

Доставката на стоките и услугите се извършва на територията на Република България чрез куриер до адрес, офис на куриер или в магазин на Търговеца. Цената за доставка се заплаща на куриера от клиента и не е включена в цената на стоката.

Срокът за доставка е от 1 до 5 работни дни.

6. Връщане и замяна

Клиентът има право да върне или замени стоката в срок от 14 дни от датата на доставка, ако стоката е в запазен търговски вид, без липсващи етикети и опаковки, и без следи от употреба.  Стойността на върнатата стока ще бъде възстановена на „Клиента“ по банков път в рамките на 14 дни след нейното получаване от „Търговеца“. Допълнителни инструкции за връщане и замяна можете да получите на фирмения ни телефон: +359 898 22 33 22.

7. Гаранция

Гаранционните условия са в съответствие с българското законодателство за съответния вид стока.

8. Условия за отговорност на търговеца

Търговецът е отговорен за вреди, причинени на Клиента, при условията на българското законодателство.

9. Спорове

Всички спорове между Търговеца и Клиента се решават по взаимно съгласие или пред компетентния български съд.

10. Приложимо право и юрисдикция

Приложимо право е българското право. Юрисдикцията е на българските съдилища.

Допълнителни условия

Търговецът си запазва правото да променя тези общи условия по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им в онлайн магазина.

Клиентът е длъжен да се запознае с промените в общите условия, преди да използва онлайн магазина.

Тези общи условия са в сила от 01.11.2023 г.

Запознайте се с нашата Политика за защита на личните данни (GDPR) Тук.